เป็นชาวต่างชาติ เช่ารถขับได้มั้ย

เป็นชาวต่างชาติ เช่ารถขับได้มั้ย

72 / 100

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือมาท่องเที่ยวเดินทางในประเทศไทย แล้วอยากจะเช่ารถขับเอง จะสามารถทำได้หรือไม่ เป็นชาวต่างชาติ เช่ารถขับได้มั้ย มีเงื่อนไขอะไรที่แตกต่างกันบ้าง?

ชาวต่างชาติ เช่ารถขับได้ ถ้ามีเอกสารต่อไปนี้

Copy of Passport

สำเนาพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ทำหน้าที่เปรียบเหมือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ทางผู้ให้บริการรถเช่า จะสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ารถได้ว่า เป็นใคร มาจากประเทศอะไร รวมถึงข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้เช่ารถที่ควรต้องรู้ไว้เพื่อระบุตัวตน และเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการเช่ารถ

Copy of Visa

ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางมาจากประเทศที่จำเป็นต้องขอวีซ่าผ่านเข้ามายังสหราชอาณาจักรไทย จะต้องแสดงหลักฐานวีซ่าที่เป็นการยืนยันว่าได้ผ่านเข้าประเทศมาอย่างถูกต้อง รวมไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่น วีซ่าทำงาน วีซ่าเกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น ให้นำมาแสดงพร้อมกันด้วย

Driver License (Thailand / International)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การที่จะเช่ารถได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ จำเป็นต้องแสดงเอกสารใบอนุญาตขับขี่ทุกครั้ง เพราะเป็นการการันตีว่าได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถขับขี่รถได้จริง และเป็นการขับขี่โดยถูกกฎหมายอีกด้วย ซึ่งมีทั้งกรณีที่มีใบขับขี่สากลออกให้โดยประเทศต้นทาง ใบขับขี่ที่มีกับตัวแล้วมาสอบใบประกอบเพิ่มในไทย หรือชาวต่างชาติที่มาขออนุญาตใบขับขี่ที่นี่ ซึ่งต้องแนบมาพร้อมกับการเช่ารถทุกครั้ง

Credit Card

บัตรเครดิต สำหรับตัดวงเงินในการเช่ารถ

Ticket

ตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ เพื่อเป็นการแจ้งให้ทางผู้ให้เช่ารถทราบว่าชาวต่างชาติเช่ารถได้ในช่วงระยะเวลาใด ทั้งนี้แล้วแต่เงื่อนไขในการพิจารณาของผู้ให้เช่ารถ

Person to notify in case of emergency (in Thailand)

ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีความจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลอื่นในกรณีเร่งด่วน จะสามารถติดต่อกับผู้ใดได้

โดยหลักๆ แล้ว ชาวต่างชาติสามารถเช่ารถขับในประเทศไทยได้ ถ้าหากมีเอกสารจำเป็นครบถ้วน โดยเฉพาะใบอนุญาตขับขี่และเอกสารแสดงตัวตนที่ชัดเจน เท่านี้ก็สามารถเช่ารถขับได้แล้ว

ชาวต่างชาติอยากเช่ารถขับ ให้ ChangDrive ช่วยดูแล
LINE: @changdrive

 

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น