ต่างชาติขับรถในไทยได้ไหม ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้า

ต่างชาติขับรถในไทยได้ไหม ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

77 / 100

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น มาทำงาน หรือมาสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่ เป็นต้น แล้วอยากจะขับรถด้วยตัวเองจะสามารถทำได้หรือไม่ มีข้ออะไรที่ควรต้องรู้ ต่างชาติขับรถในไทยได้ไหม ต้องเตรียมตัวอย่างไร แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ต่างชาติขับรถในไทยได้ไหม?

คำตอบคือ ได้ แต่ก็ต้องทำเรื่องใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องตามกฎหมายของเมืองไทยเสียก่อน ทีนี้ใครอยากจะเช่ารถขับใช้งานในยามจำเป็น หรือใครที่อยู่นานๆ อยากซื้อรถขับก็ไม่ใช่ปัญหา เพียงมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด และมีการดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนก็สามารถทำได้

1. การขอใบขับขี่เทียบ

กรณีนี้ คือเป็นผู้ที่สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่อยู่แล้ว เพียงแต่เป็นใบขับขี่ของประเทศตัวเองที่ไม่สามารถนำมาใช้กับประเทศไทยได้ ก็สามารถนำใบขับขี่นั้นมาเป็นเอกสารในการยื่นขอเทียบเป็นใบอนุญาตขับรถไทย และอาจต้องมีการเข้าอบรมก่อนได้รับใบขับขี่

2. การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ

ชาวต่างชาติมีใบขับขี่ระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล) ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีนี้ ขอเทียบทำ จะไม่มีการอบรม สามารถขอจองคิวเพื่อดำเนินการต่อได้เลย

3. ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ไทยเป็นเวลานาน

สำหรับชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เข้ามาทำงานหรือทำธุรกิจในประเทศไทย แต่งงานและมีครอบครัวในไทย เป็นต้น จะมีสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตขับรถไทยได้เช่นกัน

การขอทำใบอนุญาตขับขี่รถในไทย ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การเตรียมตัวสำหรับขอใบขับขี่ มีการใช้เอกสารเช่นเดียวกันกับของคนไทย และมีบางส่วนที่ต้องขอเพิ่มสำหรับชาวต่างชาติ ดังนี้

  • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องเป็นสำหรับต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงาน (Work Permit เท่านั้น) ไม่ใช่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว หรือผ่านราชอาณาจักร
  • หนังสือเดินทาง ต้องไม่หมดอายุ และออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
  • มีใบรับรองแพทย์ เพื่อแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับขี่
  • ภาพถ่ายหน้าตรง 2 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

ผู้ที่สามารถใช้ใบขับขี่ของประเทศอื่นที่เคยออกให้ มายื่นสอบประกอบเพิ่มเติมได้ เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้

  • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
  • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
  • ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

ขั้นตอนในการสอบใบอนุญาตขับขี่

ขั้นตอนการสอบเหมือนคนไทยสอบทุกอย่างยกเว้นเข้าฟังการอบรม ซึ่งไม่ต้องเข้าอบรมแต่เจ้าหน้าที่จะให้หนังสือมาอ่านแทน และไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออกเพราะข้อสอบมีหลายภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน เป็นต้น โดยเข้ารับการสอบข้อเขียน 1 วัน และเมื่อผ่านให้ไปสอบปฏิบัติอีก 1 วันหากสอบผ่านก็จะได้ใบขับขี่ชั่วคราว  1 ปี

มีใบขับขี่แล้วอยากเช่ารถขับ เลือกขับรถกับ ChangDrive
LINE: @changdrive

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น