ต่างชาติเช่ารถขับในไทย

ต่างชาติเช่ารถขับในไทยได้หรือไม่?

71 / 100

เดี๋ยวนี้ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง เราสามารถขับรถได้โดยไม่ต้องมีรถเป็นของตัวเอง โดยการเช่ารถขับนั่นเอง ซึ่งหากเป็นคนไทย การเช่ารถขับก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพียงเลือกรถที่ต้องการเช่าขับ และเตรียมเอกสารให้ทางรถเช่าให้เรียบร้อย แค่นั้นก็เช่ารถขับได้แล้ว แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติล่ะ ต่างชาติเช่ารถขับในไทยได้หรือไม่ แล้วมีเรื่องอะไรที่ควรต้องรู้บ้าง

ต่างชาติเช่ารถขับในไทยได้หรือไม่

1. กรณีที่มีใบขับขี่สากล

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย แล้วต้องการเช่ารถขับ หากมี “ใบขับขี่สากล” สามารถเช่ารถขับได้ไม่ยาก เพราะสามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทางได้เลย แต่ก็ต้องแนบเอกสารเหล่านี้ร่วมกับการเช่ารถด้วย ดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ (ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการเช่ารถ)

2. กรณีไม่มีใบขับขี่สากล

หากไม่ได้มีใบขับขี่สากล จำเป็นต้องทำใบขับขี่ต่างชาติเพื่อใช้ในไทย โดยต้องไปขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งข้อกำหนดเดียวที่สำคัญก็คือ ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

เอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการขอทำใบอนุญาตขับขี่รถในไทย

 • พาสปอร์ตต้องเป็นสำหรับต่างชาติที่ เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงาน (Work Permit เท่านั้น) ไม่ใช่เข้ามาท่องเที่ยว หรือสำหรับผ่านราชอาณาจักร
 • พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุ และออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
 • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับขี่
 • หนังสือเดินทางและภาพถ่ายหน้าตรง 2 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

โดยผู้ที่สามารถใช้ใบขับขี่ของประเทศอื่นที่เคยออกให้ มายื่นสอบประกอบเพิ่มเติมได้ เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการอันประกอบด้วย

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
 • ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
 • ขั้นตอนการสอบเหมือนคนไทยสอบทุกอย่าง ยกเว้นเข้าฟังการอบรม ซึ่งไม่ต้องเข้าอบรมแต่เจ้าหน้าที่จะให้หนังสือมาอ่านแทน ข้อสอบมีหลายภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน โดยเข้ารับการสอบข้อเขียน 1 วัน เมื่อผ่านให้ไปสอบปฏิบัติอีก 1 วันหากสอบผ่านก็จะได้ใบขับขี่ชั่วคราว 1 ปี

และหากใครมีใบขับขี่แล้วก็สามารถนำมายื่นเช่ารถพร้อมเอกสารประกอบการเช่ารถตามที่ทางผู้ให้บริการรถเช่าแจ้งไว้ได้เลย

บริการรถเช่า ChangDrive
LINE: @changdrive

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น