จองรถเช่าระหว่างซ่อม ราคาดีที่สุด

ศูนย์หารถยนต์เพื่อการเดินทางที่ใช่สำหรับคุณ

รถเช่าระหว่างซ่อม

หมดปัญหาไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อม บริการรถเช่าระหว่างซ่อม ราคาถูก สำหรับเฉพาะลูกค้า ChangDrive ที่กำลังมองหาและมีความต้องการใช้รถเช่าทดแทนคันเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อใช้ระหว่างซ่อม
เรามีรถยนต์พร้อมให้บริการรถเช่าระหว่างซ่อม เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ทุกจังหวะของชีวิตคุณไม่มีสะดุด 
ที่จะช่วยตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

3 เหตุผล

ที่คุณควรใช้รถ

ChangDrive

1

รถใหม่
มั่นใจมีรถใช้ชัวร์

2

บริการผ่าน
ออนไลน์

3

ราคาที่ดีที่สุด

รุ่นรถยนต์ เช่าระหว่างซ่อม

คุณสมบัติผู้เช่า

 • ผู้เช่า หรือ ผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่มีอายุเกิน 1 ปี และ ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เช่าต้องใช้รถยนต์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และ พระราชบัญญัติต่างๆ
 • ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักรไทย หรือ นำรถยนต์ไปใช้ในการกระทำความผิดใดๆ

เอกสารในการขอเช่ารถ

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • บัตรเครดิต
 • สำเนาใบส่งซ่อม หรือ ใบรับรถ ที่อู่/ศูนย์บริการ เป็นผู้ออกให้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

 • กำหนดการเช่ารถขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป
 • ผู้เช่า, เอกสารที่ใช้เช่า/รับรถ, และผู้รับรถ ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • หากมีใบสั่งปรับ (ย้อนหลัง) ตรงช่วงวันเวลาเช่าใช้รถของผู้เช่า เจ้าหน้าที่จะประสานงานส่งใบสั่งเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมจากผู้เช่าตามจริงอีกครั้ง และผู้เช่าต้องทำการชำระค่าปรับโดยไม่มีข้อยกเว้น
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า

บริการอื่นๆ ของเรา