ระวัง! ขับรถแซงแบบไหนเสี่ยงโดนปรับ เช่ารถขับก็โดนปรับได้นะ

ระวัง! ขับรถแซงแบบไหนเสี่ยงโดนปรับ เช่ารถขับก็โดนปรับได้นะ

77 / 100

เช่ารถขับ ไม่ใช่ว่าจะขับยังไงก็ได้นะจ๊ะ ถึงแม่จะไม่ใช่รถของเราเอง แต่เมื่อเจอค่าปรับขึ้นมาแล้วเช็คได้ว่าเรานำรถไปขับในช่วงเวลานั้นพอดี เราก็มีหน้าที่จะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งข้อนี้เป็นข้อตกลงโดยปกติของการเช่ารถขับแล้วว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ขับขี่เอง ดังนั้น จะเลี้ยว จะแซง ก็ต้องดูดีๆ ว่าผิดกฎหรือไม่ ขับรถแซงแบบไหนเสี่ยงโดนปรับ จะได้หลีกเลี่ยงไม่ทำผิดโดยไม่รู้ตัว

ขับรถแซงแบบนี้ โดนปรับแน่ๆ

 • แซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
 • แซงรถคันอื่นโดยไม่ให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะทำให้ผู้ขับรถคันหน้าทราบ กรณีมิได้แบ่งทางเดินรถไว้ ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • แซงโดยรถคันหน้ายังไม่ได้ให้สัญญาณตอบ อนุญาตหรือยอมให้แซง ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • แซงรถคันอื่นแล้วตัดหน้ารถคันที่ถูกแซงในระยะกระชั้นชิด ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • แซงรถคันอื่นด้านซ้าย เว้นแต่รถที่ถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา หรือทางเดินรถแบ่งไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป ปรับตั้งแต่ 400-1, 000 บาท
 • แซงซ้ายในทางที่จัดแบ่งช่องเดินรถทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไปแล้วตัดหน้ารถที่ตามมาในระยะกระชั้นชิด ปรับตั้งแต่ 400-1, 000 บาท
 • แซงรถคันอื่น เมื่อรถกำลังขึ้นทางชัน ปรับตั้งแต่ 400-1, 000 บาท
 • แซงรถคันอื่น ในทางโค้ง เว้นมีป้ายให้แซงได้ ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • แซงรถคันอื่น เมื่อรถกำลังขึ้นสะพาน  ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • แซงรถคันอื่น ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม / ทางร่วมทางแยก / วงเวียน / เกาะที่สร้างไว้ (เพื่อให้รถอ้อม) / ทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • แซงรถคันอื่น เมื่อมีหมอก, ฝุ่น, ฝน, ควัน ทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • แซงขึ้นหน้ารถอื่น ขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
 • แซงรถคันอื่น เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • แซงรถคันอื่น ล้ำเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถที่กำหนดไว้ ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • แซงรถคันอื่น ล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง เว้นมีสิ่งกีดขวางหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • ขับรถที่ถูกขอแซงไม่ให้สัญญาณอนุญาตให้แซง เมื่อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้าปลอดภัยและไม่มีรถอื่นสวนมาในระยะกระชั้นชิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับรถที่ถูกขอแซงไม่ลดความเร็วและขับรถชิดด้านซ้ายของทาง เพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นไปโดยปลอดภัย ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับแซงในเส้นทึบ ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
 • ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับรถแซงแบบไหนถึงจะถูกกฎหมาย

 • ผู้ขับขี่ซึ่งประสงค์จะขับแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบ และเมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางรถอื่นที่กำลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ้นหน้าได้
 • การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นว่าได้ขับผ่านขึ้นหน้ารถที่ถูกแซงไปในระยะที่ห่างเพียงพอแล้วจึงจะขับชิดด้านซ้ายของทางเดินรถได้
 • ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่ รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา, ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
 • ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีที่ รถกำลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้, ห้ามแซงภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ, ห้ามแซงเมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร, ห้ามแซงเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
 • ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถอื่นล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถที่กำหนดไว้ หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให้ใช้ความระมัดระวังบนทางเดินรถ
 • ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถด้านขวามีความกว้างเพียงพอ ผู้ขับขี่จะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*กำหนดไว้ก็ได้ ในเมื่อไม่กีดขวางการจราจรของรถที่สวนทางมา
 • ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง เว้นแต่ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข้างหน้าหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* แต่ทั้งนี้จะขับรถอยู่ในช่องเดินรถประจำทางได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้าจากรถคันที่อยู่ข้างหลัง ต้องยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ที่ถูกขอทางต้องให้สัญญาณตอบเมื่อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้าปลอดภัยและไม่มีรถอื่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิด และต้องลดความเร็วของรถและขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถเพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย

การขับขี่ให้ปลอดภัยและถูกกฎระเบียบบนท้องถนน เป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยาก และยังไม่ต้องเสี่ยงถูกปรับอีกด้วย

อยากเช่ารถขับ เลือกเช่ารถกับ ChangDrive
LINE: @changdrive

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น