ชาวต่างชาติขับรถในไทย ต้องทำอะไรบ้าง - ชาวต่างชาติขอใบขับขี่

ชาวต่างชาติขับรถในไทย ต้องทำอะไรบ้าง

82 / 100

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ และมาเพื่อทำงานในประเทศไทย มีสิทธิ์ที่จะขับขี่รถในประเทศไทย แต่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ให้ถูกต้อง และหากชาวต่างชาติขับรถในไทย จะต้องทำอะไรบ้างนั้น มาดูคุณสมบัติของผู้ขับขี่ รวมไปถึงการขออนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ชาวต่างชาติขับรถในไทย มีคุณสมบัติผู้ขับขี่ดังนี้

ชาวต่างชาติขับรถในไทย มีคุณสมบัติผู้ขับขี่ดังนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
 • ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงาน (Work Permit) เท่านั้น หากเข้ามาท่องเที่ยวหรือแค่ผ่านผ่านราชอาณาจักร จะไม่สามารถยื่นขอได้

การขอใบขับขี่ในไทย

การขอใบขับขี่ในไทย

การขอใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทย จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ได้รับ VISA ประเภทชั่วคราวหรือ NON-Immigrant ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน โดยที่พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุ และออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ซึ่งใช้แทนสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ภาพถ่ายหน้าตรง 2 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
 • ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าผู้ขอทำใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจทำให้เกิดอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับขี่

 • เตรียมเอกสารมาให้พร้อม
 • ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 • เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่ โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง
 • ทดสอบสายตาบอดสี โดยอ่านแผ่นสีในชุดทดสอบ
 • สอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
 • ทดสอบขับรถ
 • เมื่อผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้ว ให้ไปยื่นเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ และรอรับใบอนุญาตขับขี่

มีใบขับขี่ของประเทศอื่น ยื่นประกอบเพื่อยกเว้นการทดสอบ

มีใบขับขี่ของประเทศอื่น ยื่นประกอบเพื่อยกเว้นการทดสอบ

สำหรับชาวต่างชาติที่เคยสอบใบขับขี่ผ่านและได้รับใบขับขี่มาแล้ว แต่เป็นของประเทศอื่น สามารถนำมายื่นประกอบเพื่อใช้ในการยกเว้นการทดสอบได้ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ เป็นการย่นระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ ประกอบไปด้วย

 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมภาพถ่าย
 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ทหาร
 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายระหว่างประเทศ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ต่างประเทศเป็นผู้ออกให้และยังไม่หมดอายุ พร้อมภาพถ่าย
 • ใบอนุญาตขับรถจากต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลโดยสถานทูตของประเทศที่ออกใบอนุญาตให้

เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ ก็สามารถขับขี่รถได้อย่างสบายใจและถูกต้องตามกฏหมายแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก: WonderfulPackage

ชาวต่างชาติ อยากขับรถเช่า หรือจะซื้อรถมือสองไว้ขับใช้ ChangDrive ยินดีให้บริการ
LINE: @changdrive

Comments (1)
 1. สอบถามคะ (นายเป็นชาวต่างชาติ) แต่ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุ 2/4/2022 นี้ ไม่ทราบว่าสอบออนไลน์ได้หรือไม่(และมีการฟังเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่า) หรือ ต้องเตรียมเอกสารข้อมูลส่วนบนให้ครบเพื่อไปติดต่อทำใหม่ที่กรมขนส่งคะ รบกวนตอบกลับด้วยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น